+45 2757 8557

Forretningsbetingelser

Jeg vil anbefale dig til at læse mine forretningsbetingelser igennem.

1. Jeg handler primært med erhverv. Derfor er mine priser eks. moms.

2. Jeg holder gerne et indledende og møde for at afklare, om vi er et godt match.

3. For mig er godt humør og god kemi vigtigt for resultatet. Så lad os altid antage, at vi vil hinanden det bedste og holde kommunikationen i en positiv ånd.

4. En mundtlig aftale med mig er lige så bindende som en skriftlig.

5. Det jeg laver til dig, må du bruge alt det, du overhovedet orker. Der er ingen skjulte aftaler eller gebyrer. Det du får leveret er dit. Enkelt og rimeligt.

6. Du garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde du giver mig, enten ejes af dig selv, eller at du har tilladelse til at bruge dem. Når du giver mig tekst, billeder eller andre billeder, accepterer du at beskytte mig mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger.

7. Det er dit endelige ansvar at sikre, at evt. tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte, billeder er rigtige, inden du siger ’GO’ før Go-live’ for din nye hjemmeside.

8. Jeg kan ikke garantere specifikke resultater for din hjemmesides ranking og performance. Kun at jeg gør hvad der er muligt, indenfor rammerne af vores aftale, for at ramme rigtigt.

9. Jeg må henvise til, og bruge de materialer vi producerer sammen i min egen markedsføring, medmindre vi aftaler andet.

10. Jeg arbejder ikke gratis. Kun hvis jeg selv vælger det.

11. Påbegynder jeg en opgave for dig, som af andre årsager end mig ikke når i mål, faktureres opgaven som aftalt fra start.

12. Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. 25% af beløbet faktureres, når jeg går i gang med min del af arbejdet. 75% af beløbet faktureres, når jeg afleverer det færdige produkt.

13. Faktura fremsendes digitalt. Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt).

14. Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer foruden min tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. påbegyndt time.

15. Min timepris er pr. 1/1 2018 kr. 400,- ex. moms.

16. I intet tilfælde kan jeg holdes ansvarlig for mere end 50% af det for opgaven fakturerede beløb, for tab, indirekte tab eller skade, uanset årsagen til tabet eller skaden.

17. Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.